085 222 0 300 info@kemker-ict.nl
Selecteer een pagina
Kemker ICT voor bedrijven

VEEL BEDRIJVEN HEBBEN CYBERSECURITY NIET OP ORDE

“Net als brandbeveiliging en inbraakbeveiliging moet ook cybersecurity gewoon worden”, dat stelt Michel Verhagen. Hij is programmamanager van het Digital Trust Center (DTC). De risico’s van cybercrime zijn groot en doen afbreuk aan de grote kansen van digitalisering voor het bedrijfsleven. Daarom is het belangrijk dat ondernemers weerbaar zijn en hun digitale veiligheid op orde hebben. Het DTC helpt.

Digital Trust Center
Het ministerie van Economische zaken en Klimaat is eind 2017 – in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid – gestart met het DTC. Haar missie is bedrijven weerbaarder maken tegen cyberdreigingen. Hoe zij dat doet? Zij geeft online onafhankelijke informatie en advies aan bedrijven en stimuleert (regionale en sectorale) samenwerking tussen bedrijven op het gebied van cybersecurity.

Stap voor stap
“Uit onderzoek van het CBS blijkt dat 1 op de 5 bedrijven in 2016 slachtoffer is geweest van cybercrime. Veelal met fikse financiële schade. Veel bedrijven hebben hun basisbeveiliging nog niet goed op orde. Dit moet veranderen”, vertelt Verhagen. De doelgroep van het DTC bestaat uit 1,6 miljoen bedrijven: van zzp’ers tot en met het grootbedrijf. Een grote doelgroep. Daarom kiest het DTC voor een stapsgewijze aanpak om bedrijven te helpen met veilig digitaal ondernemen. “Allereerst kiezen wij voor de grote groep bedrijven die nog aan begin staan van veilig digitaal ondernemen. Voor hen hebben we onder andere ‘de 5 basisprincipes van veilig digitaal ondernemen’ op de website. Met deze praktische tips kunnen ondernemers direct aan de slag”, aldus Verhagen.

Platform
De komende jaren breidt het DTC de inhoud op haar website uit naar andere groepen bedrijven. Zo zijn er plannen voor een interactief platform. Via het platform kunnen ondernemers kennis met elkaar en met experts delen. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) zal op dit platform informatie over cyberdreigingen delen met ondernemers. “Het NCSC heeft ook dreigingsinfo van over de grens en dus een internationaal beeld”, vertelt Verhagen.

Netwerken cyberweerbaarheid
Het DTC stimuleert netwerken van bedrijven die samenwerken op het gebied van cybersecurity. Samenwerking in de keten, regio of sector. “Het doel is samen diensten inkopen, risico’s in kaart brengen en kennisdelen. Hiermee kunnen andere samenwerkingsverbanden hun voordeel doen”, aldus Verhagen. “Zo is in Brainport Eindhoven al een samenwerkingsverband actief. Met die kennis en ervaring maken we een toolbox die voor meerdere regio’s en sectoren bruikbaar is”. Het is de bedoeling om tot een landelijke dekking van cyberweerbaarheidsnetwerken te komen. Om de opstart te stimuleren is er een subsidieregeling. Voor 2018 is 1 miljoen euro beschikbaar. “Bij het DTC zijn nu 15 aanvragen ingediend. Eind van de zomer is duidelijk wie subsidie krijgen”. Dit jaar nog een aanvraag doen, kan niet meer. Maar in 2019 komt – bij een positieve evaluatie – waarschijnlijk een nieuwe regeling.

Netwerkpartners
Het DTC werk nauw samen met een (groeiende) groep van netwerkpartners: Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), VNO-NCW/MKB-Nederland, ECP Platform voor de InformatieSamenleving, Nederland ICT, CIO Platform en KVK. Samen met hen, maar ook partijen als Stichting Digitale Infrastructuur Nederland, individuele bedrijven en kennisinstellingen, zoekt het DTC voortdurend naar nieuwe manieren waarop ondernemers makkelijker veilig digitaal kunnen ondernemen. Verhagen is blij met deze samenwerking. “Het is van belang voeling te houden met ondernemers. Partijen als VNO-NCW/MKB Nederland en KVK staan dicht bij de ondernemers. Zij weten wat er bij hen speelt. Hun feedback zorgt ervoor dat wij vraaggericht werken en ondernemers nog beter bedienen en ze weerbaarder maken tegen cyberdreigingen”.

ict keurmerk

Kantoor Kemker ICT
Pruimendreef 33
4241 DA Arkel

T: +31 (0)85 222 0 300
M: +31 (0)6 4431 4024

Algemeen
Algemene Voorwaarden
ICT Keurmeester
Klachten
Privacy- en cookieverklaring
Verwerkersovereenkomst
Teamviewer (hulp op afstand)